4
Bump It!
Punkty Pivot

Written by Administrator on piątek, 27 kwietnia 2012. Posted in Trend, Encyklopedia wskaźnikow

Punkty Pivot

Dzienne Punkty Pivot, czyli linie wsparcia i oporu, pomagają określić przyszłe ruchy cen i powstają w oparciu o dane z dnia poprzedniego ( cena maksymalna, minimalna i zamknięcia ) tworząc punkty kontrolne dla dzisiejszego trendu. Poza dziennymi punktami pivot są one często obliczane również dla innych okresów: tygodniowego i miesięcznego.

Dzienny Punkt Pivot ( PP ) jest punktem równowagi, wokoło którego oscylują ceny podczas dnia. Poza punktem PP obliczane jest dodatkowo 12 innych wartości, 6 poziomów oporu i 6 poziomów wsparcia. Tak obliczone punkty kontrolne pozwalają jasno przewidywać kierunek krótkookresowego trendu, a najważniejsze z nich są 3 wartości: PP, Resistance1 ( R1, Opór1 ) oraz Support1 ( S1, Wsparcie1 ). Wokół tych wartości często obserwuje się przestoje na rynku, odbicia i przebicia.

Pivot Points dostarczają następujących informacji:

  • prognozują zakres zmienności cen,
  • wskazują na możliwe zatrzymanie ruchu cen w danym kierunku,
  • wskazują punkty zwrotne.

Jeżeli rynek otwiera się danego dnia powyżej punktu równowagi ( PP ) sugeruje to nam otwieranie pozycji długich, natomiast poniżej tego punktu powinniśmy rozważać sprzedaż. Jak wspomniano wcześniej punkty S1 oraz R1 są głównymi punktami wsparcia i oporu, natomiast punkty S2, S3, R2, R3 są często wykorzystywane do określenia momentu wyjścia z pozycji, jako że rynek na tych poziomach jest często nadmiernie wyprzedany lub wykupiony.

Punkty Pivot

Źródło i plik do pobrania: http://codebase.mql4.com/3600

Social Bookmarks

Comments (0)

Leave a comment

You are commenting as guest.

Submitting comment...